پیام ویدیویی از نویسنده 

مقدمه

مقدمه: چطورشتر گاو پلنگ؟

۱_خوش صحبتی ایرانی‌ها_ هزار و یک شب

۳_ نکنه من همون شتر گاو پلنگ شده باشم

۳_هیچکس نمیتونه حدس بزنه من کجا به دنیا اومدم

۴_ا DNA زیستی با مقایسه با DNA رفتاری

 

مقدمه قسمت 1

مقدمه قسمت 2

مقدمه قسمت 3

مقدمه قسمت 4

مقدمه قسمت 5

فصل اول

من کی هستم؟

۱- تاثیر فرهنگ‌های گاو و پلنگ در شخصیت من

۲- ریشه های درخت ایرانی

۳- پیوند زدن درخت شجره‌نامه‌ی خانوادگی من با درخت‌های محلی اروپایی

۴- تضادهای شخصیتی این سه حیوان

۵- ظاهر شتر گاو پلنگ( شروع تعریف بصورت یک افسانه)

۶- تاثیر فرهنگ باستانی ایران به کلیه‌ی جهان غرب

فصل اول دکلمه

فصل اول قسمت اول

فصل دوم

عطر زندگی-دوران کودکی

۱- پدرم_بابزگه

۲- مادرم

۳- مادر بزرگم دارلینگ لیدی

۴- احساس خوشحالی___تفاوتش در دنیای شرق و غرب

Kommentare Test

فصل سوم

دیوانه شدی؟ شهر فرنگ.

۱- نحوه‌ی تربیت فرزندان در فرهنگ شتر و گاو و پلنگ

۲- دیوانگی یک ویژه‌ی مهم و جدانشدنی در کاراکتر من

الف -گربه‌ی عزیزم پیشی

ب-نقاشی در پاریس

پ-ساختن باغچه /خانه‌ی ایرانی اتریشی

ت -پرواز هفت مرغ عشق و ایشون و اوشون در آپارتمان وین

ث-خرید کاشی در اسپانیا شهر سوییا/ ۲۲۰ کیلو

ج-پاریس و خریدن کاشی آنتیک

۳- غذاهای بین المللی

۴- بهترین آثار باستانی ایران__چرا در موزه‌های کشورهای غربی؟

۵- بیوگرافی

Kommentare Test

فصل سوم

اتریش بهترین محل زندگی

۱- آلمانی/ یادگیری‌اش طاقت فرسا

۲- جدا کردن زن و مرد در شرق و غرب

۳- سیستم سوسیالیستی آیا بهترین نحوه‌ی اداره‌ی مملکت است

۴- فورست گامپ اگر در اروپا به دنیا می‌آمد

۵- حفظ صلح به هر قیمت بین این سه قلوهای سیامی

Kommentare Test

فصل سوم

دگرگونی

۱- تغییر ارزش‌های شتر و برگشتش به ارزش‌های شرقی

۲- جدا شدن پلنگ از شتر و گاو

۳- چهار دانشمند ایرانی در سازمان ملل وین___ تلفن هوشمند

۴- حال و هوای مترو درشهر نیویورک

Kommentare Test

فصل ششم پایان

فصل پایان: عشق

۱- ظاهر من__ یک انسان

۲- چگونه من از یک صخره‌ی بزرگ به یک دانه ماسه تبدیل شدم__ مرام درویشی

۳- عشق من به ایرانی‌ها

۴- اهمیت DNA رفتاری در ظاهر یک شخص

۵- قصه‌ی ما به سر رسید اما کلاغه به خونه‌اش نرسید

Kommentare Test